Events

V 126 letih obstoja filma je bila teorija zvest spremljevalec sedme umetnosti. Skozi razvoj filmskega jezika so vzniknili tudi raznovrstni načini, kako si lahko filme razlagamo in skozi kakšno prizmo jih lahko gledamo. Filmska teorija je do danes postala povsem...
Miloš Tomić, animator in režiser, izvaja sklop igrivih aktivnosti, v katerih se udeleženci s pomočjo telefona in kratkih vaj spoznajo z osnovami filmske teorije, z osnovno terminologijo filmske umetnosti ter z možnostmi uporabe telefona za ustvarjanje. Postavlja jih pred izziv...
Miloš Tomić, animator in režiser, izvaja sklop igrivih aktivnosti, v katerih se udeleženci s pomočjo telefona in kratkih vaj Delavnica animiranega filma je namenjena vzgojiteljem in učiteljem, ki želijo svoje programe popestriti z uporabo tehnike animiranega filma. Udeležence seznani s...
Workshot je profesionalna delavnica stop animacije za mlade in odrasle osebe, ki jo vodi mednarodno uveljavljen mentor. Delavnica se osredotoča na specifične tehnične metodologije posameznega avtorja, vsebinsko pa sledi temi festivala. Delavnica poteka med samim festivalom StopTrik, kar je pomemben...
3. januarja, 2022
8:00
Razvojna platforma Projektor je kontinuirani izobraževalni in povezovalni program, namenjen profesionalizaciji vzhodnoslovenskih avdiovizualnih kreativcev in avdiovizualnih producentov. Družabni večeri v Mariboru so sestavljeni iz modulov, ki jih izvajajo avdiovizualni strokovnjaki iz različnih sektorjev. Ob številnih novih pogledih in znanju okolje...
Strokovna usposabljanja za pedagoge so namenjena bogatenju splošnega znanja o filmu, teoretičnemu in praktičnemu spoznavanju filmskega ustvarjanja in bolj konkretnem spoznavanju možnosti vključevanja filma v učni proces. Usposabljanje je namenjeno tudi povezovanju in izmenjavi izkušenj pedagogov, ki mladim približujejo film...
Iskalnik dogodkov