Usposabljanje za pedagoge

Strokovna usposabljanja za pedagoge so namenjena bogatenju splošnega znanja o filmu, teoretičnemu in praktičnemu spoznavanju filmskega ustvarjanja in bolj konkretnem spoznavanju možnosti vključevanja filma v učni proces. Usposabljanje je namenjeno tudi povezovanju in izmenjavi izkušenj pedagogov, ki mladim približujejo film tako, da ga na različne načine vključujejo v pouk pri rednih predmetih, tudi kot izbirni predmet ali kot filmski krožek. Cilj usposabljanj je pedagogom ponuditi strokovni vpogled v filmske vsebine in jim predstaviti različne pristope k širjenju filmske pismenosti, da bodo lahko samozavestno koordinirali in/ali vodili filmske krožke in/ali izvajali izbirna predmeta filmska vzgoja (OŠ) in film (SŠ).

Ciljne skupine:pedagogi in strokovni delavci
Max skupina:25
Kje:po dogovoru
Trajanje:po dogovoru
Izvajalec:Film Factory (program Film Smoothie)
Kontakt:mojca@filmfactory.si
Podrobnosti o dogodku
Podrobnosti o dogodku