ENIMATION school, Animirani film v šoli

Miloš Tomić, animator in režiser, izvaja sklop igrivih aktivnosti, v katerih se udeleženci s pomočjo telefona in kratkih vaj Delavnica animiranega filma je namenjena vzgojiteljem in učiteljem, ki želijo svoje programe popestriti z uporabo tehnike animiranega filma. Udeležence seznani s procesom nastajanja animiranega filma, možnostmi medpredmetnega povezovanja skozi animirani film, s potrebno opremo za zajemanje slike in zvoka ter metodami dela, ki jih lahko uporabijo pri delu z različnimi starostnimi skupinami in v različnih fazah animiranega filma.

Ciljne skupine:vzgojitelji in učitelji OŠ, SŠ, drugi zainteresirani
Max skupina:do 10 udeležencev
Kje:V Vetrinjskem dvoru, na šoli, po dogovoru, preko spleta
Trajanje:4 šolske ure
Izvajalec:Društvo za razvoj filmske kulture, Zavod MARS Maribor
Kontakt:hana@enimation.si
Podrobnosti o dogodku
Podrobnosti o dogodku