CIKEL TEORIJA FILMA #4 Semiologija filma

O PREDAVANJU:
Semiologija filma je danes bolj ali manj pozabljena zadeva, nekoč oziroma od srede 60. Do srede 70. let prejšnjega stoletja pa je pomenila prelomni trenutek v refleksiji filma. In to celo v dveh pogledih: najprej v tem, da je semiologija filma pomenila prehod od »ontoloških« teorij, ki so se spraševale o bistvu filma, ki »metodološkim« teorijam, ki jih bolj zanima raziskovalni okvir preučevanja filma kot pa sam film. In prav ta omejitev na »znanstveno metodo« – semiologija filma si jo je sposodila pri strukturalni lingvistiki – je bila vir njene prelomnosti v drugem smislu, namreč v tem, da so se sami njeni privrženci – in celo njen ustanovitelj Christian Metz – začeli od nje oddaljevati in iskati druge pristope. Toda tudi ti drugi pristopi (zlasti analiza filma in naratologija) so bili v brazdi, ki jo je zaorala semiologija filma s svojo metodološko »strogostjo« in formalizacijo.


Izbor naslovov povezanih s predavanjem:
– Roland Barthes, Retorika starih. Elementi semiologije (Studia humanitatis, Ljubljana, 1990)
– Pam Cook (urednica), poglavje “Avtorska teorija in strukturalizem”, v: Knjiga o filmu, UMco, Ljubljana, 2007
– Christian Metz, Essais sur la signification au cinema (tome I, Klicksieck, Pariz, 1968; tome II, 1972); ti eseji so izšli tudi v srbskem prevodu pri beograjskem Filmskem inštitutu
– C. Metz, Langage et cinema (Larousse, 1971)
– Jean-Claude Milner, Strukturalizem (Krt, Ljubljana, 2003)
– Zdenko Vrdlovec, “Po Bazinu”, v: Lekcija teme – zbornik filmske teorije, Državna založba Slovenije, 1987
– Zdenko Vrdlovec, “Pojmovni decoupage”, v: Filmske figure: sodobna francoska teorija in analiza filma, Slovenski gledališki in filmski muzej, 1991
– Peter Wollen, Signs and Meaning in the Cinemas, BFI, 1969; tudi ta knjiga je izšla v srbskem prevodu pri bg Filmskem inštitutu.


O PREDAVATELJU:
Zdenko Vrdlovec (r. 1948, Maribor), diplomant filozofije in sociologije kulture, v letih 1975-2016 filmski kritik pri časopisu Dnevnik, v 80. letih pri reviji Ekran urejal knjižno zbirko Imago in kuriral Jesensko filmsko šolo, v drugi polovici 90. let predaval filmsko teorijo in zgodovino na ISH-Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani; napisal nekaj knjig – Fritz Lang (Ekran/Moderna galerija, 1985), Lepota prevare (Analecta, 1987), Ples v dežju (Knjižna zbirka slovenski film, Ekran, 1991), John Cassavetes (Kinotečni zvezki, 1994), Filmski leksikon (Založba Modrijan, 1999), Boštjan Hladnik (Slovenska kinoteka, 2001), Zgodovina filma na Slovenskem 1896-2011 (UMco, 2013) – ter vrsto uvodnih in drugih študij.


Dogodek bo potekal v skladu z veljavnimi ukrepi za zamejitev širjenja virusa Covid-19.


/// Cikel Teorija filma nastaja v koprodukciji Film Factory v sklopu izobraževalnega programa Film Smoothie, Pekarne Magdalenske mreže v sklopu programa Galerija K18 in Mariborske knjižnice. Projekt je financiran s strani Slovenskega filmskega centra in Mestne občine Maribor.

Podrobnosti o dogodku
Podrobnosti o dogodku
Partnerji