CIKEL TEORIJA FILMA #1 Teorija montaže in uvod v filmski formalizem

O PREDAVANJU:

Obdobje filmske ustvarjalnosti, ki ga zgodovina opredeljuje kot »sovjetski montažni film«, ni bilo samo ena ustvarjalno najbolj inventivnih in vznemirljivih epizod filmske produkcije, temveč tudi ena najbolj prodornih etap filmske misli. Tako filmski ustvarjalci kakor intelektualni krog filmskih formalistov je intenzivno premišljeval fenomen kinematografije, njegovih oblikovnih in estetskih določil, kakor izjemen pomen njene družbene in politične vloge. V pregledu ključnih teoretskih poudarkov in njihove daljnosežnosti, se bomo posvetili tudi nekaterim konkretnim filmskim primerom, zlasti tistim, ki so teoretskim izpeljavam predstavljali najpomembnejši navdih.


O PREDAVATELJU:


Doc. dr. Andrej Šprah je svobodni ustvarjalec ter docent za področje zgodovine in teorije filma in televizije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Njegove pomembnejše objave obsegajo monografije Prizorišče odpora (Društvo Kino!, 2010), Vračanje realnosti (Slovenska kinoteka, 2011), Neuklonljivost vizije (Slovenska kinoteka, 2013) in poglavja “Contemporary Newsreel and New Everybody Figures as Mediators in Late Democracies” v: Anna Schober (ed.), Popularisation and Populism in the Visual Arts: Attraction Images (Routledge, 2020) in “Newsreel Front: A revived vision of Third Cinema in Slovenia” v: Ewa Mazierska and Lars Kristensen (eds.), Third Cinema, World Cinema and Marxism (Bloomsbury, 2020). Med leti 1997 in 2005 je bil član uredništva revije Ekran, od leta 2008 pa je član uredništva revije KINO!.


Lepo vabljeni! Vstop prost.


Cikel Teorija filma nastaja v koprodukciji Film Factory v sklopu izobraževalnega programa Film Smoothie, Pekarne Magdalenske mreže v sklopu programa Galerija K18 in Mariborske knjižnice. Projekt je financiran s strani Slovenskega filmskega centra in Mestne občine Maribor.

Dogodek bo potekal v skladu z veljavnimi ukrepi za zamejitev širjenja virusa Covid-19.

Podrobnosti o dogodku
Podrobnosti o dogodku
Partnerji