Cikel predavanj Filmski žanri skozi družbeno kritiko / Dušan Rebolj: ŽANRSKI FILM KOT POLITIČNA GOVORICA

Dušan Rebolj: ŽANRSKI FILM KOT POLITIČNA GOVORICA

O PREDAVANJU

Tokratno predavanje bo zastavljeno nekoliko drugače od prejšnjih v tem ciklu. Ne bomo obravnavali, kako ta ali oni filmski žanr odraža ta ali oni politični pojav. Stopili bomo korak nazaj in vprašali, kako lahko žanrski film sploh odraža politične pojme in argumente. S političnimi razsežnostmi filmskih žanrov se ukvarja ogromno filmske publicistike. Zdi se torej, da je žanrski film posebno učinkovit prožilec takšnih razprav; da je zelo prodorna politična govorica. O tej njegovi zmožnosti bi kazalo razmisliti. Zato bom preko treh primerov orisal tri načine, na katere lahko žanrski film politično pojmuje in argumentira (seveda ne bom trdil, da so ti načini res samo trije). Z odlomkoma iz televizijske serije Deadwood bom pokazal, kako lahko filmska zgodba odrazi politični argument – v tem primeru zanika Hobbesovo misel, da ljudje mirno sobivajo le, če se bojijo državnega nasilja. Z nekaj kratkimi izseki iz Cronenbergovih telesnih grozljivk bom opozoril na zmožnost filmske podobe, da prispodablja politični pojem – tukaj pojem človeka, ki ni svoj gospodar, temveč ga določajo biološki (Darwin), kulturni (Hegel), ekonomski (Marx) in seksualni (Freud) dejavniki. Nazadnje bom s prizoroma iz trilerjev Ko jagenjčki obmolknejo in Sedem pokazal, kako lahko pojem prispodablja filmska osvetlitev – v teh filmih pojem »drugosti«, do katere se mora občinstvo moralno opredeliti.

O PREDAVATELJU

SEZNAM PRIPOROČENIH FILMOV

Deadwood, serija (David Milch, 2004 – 2006)

CIKEL FILMSKI ŽANRI SKOZI DRUŽBENO KRITIKO

Pekarna Magdalenske mreže, Film Factory in Mariborska knjižnica
V letošnjem ciklu predavanj bomo svojo pozornost usmerili v premislek o povezavah med filmskimi žanri in družbenimi pojavi. Skozi program nas bodo tudi tokrat vodili priznani slovenski filmski kritiki in teoretiki, ki bodo zgradili most med filmom, literaturo in družbo. 

Cikel Filmski žanri skozi družbeno kritiko je nadaljevanje cikla Teorija filma (2022), kjer smo spoznavali, kako lahko gledalci razne teoretske poglede tudi sami uporabimo pri lastnem gledanju vseh vrst filmov in cikla Zgodovina filma (2021) skozi katerega smo spoznali osnove zgodovine filma. 

Letos smo za vas pripravili 10 tematsko zaokroženih predavanj, ki bodo potekala od marca do junija in od septembra do oktobra 2023 v prostoru umetnosti in participacije OBRAT, na Trgu revolucije 9. 

Projekt je financiran s strani Slovenskega filmskega centra in Mestne občine Maribor.